top of page
Tego kursu nie można już zarezerwować.

Dostępne online

Webinarium DNA Kwitnącego Biznesu

Bezpłatne webinarium dedykowane podstawowym założeniom podejścia i designu regeneratywnego.

  • Zakończony
  • On-line

Opis usługi

Czym jest podejście regeneratywne do życia, biznesu i designu? W jaki sposób my sami możemy lepiej dbać o regenerację naszych wewnętrznych zasobów czy systemów? W jaki sposób możemy czynić nasze przedsięwzięcia bardziej zgodnymi i dopasowanymi do potrzeb współczesnego świata? Zapraszam do 60-minutowego webinaru poświęconego tematyce regeneracji. Podczas spotkania przyjrzymy się najważniejszym zagadnieniom, których znajomość od blisko 10-miesięcy zgłębiam dzięki Regenerators Academy i intuicyjnie od 2017 roku przy projekcie rewitalizacji Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich. Regenerators to międzynarodowa społeczność prowadzona przez pionierkę ruchu Laurę Storm, dedykowana transformacji osobistej i systemowej w kierunku przyszłości pełnej szans. Regeneracja jest tutaj traktowana bardzo dosłownie, jako odzyskiwanie zdrowia, sprawności fizycznej, równowagi psychicznej (za Słownikiem Języka Polskiego), a także odnawianie ekosystemów (w ujęciu nauk przyrodniczych czy ekonomicznych). To również podejście podkreślające wartość osobistego dostrojenia oraz dostrojenia organizacji (biznesowych i niebiznesowych) do praw natury i jej cykli, przy jednoczesnym ciągłym zapytywaniu o mądrość przyrody i wartość życia samego w sobie. W końcu jest to paradygmat podkreślający połączenie całej materii ożywionej i nieożywionej w jedno globalnie tętniące życie, które mamy i chcemy mieć dla nas dziś i kolejnych pokoleń, tutaj na Ziemi. Podczas spotkania opowiem również o najnowszym projekcie STAJNI pt.: DNA Kwitnącego Biznesu. Sesja została zaplanowana w sposób dający czas i przestrzeń uczestnikom na refleksję osobistą i w mniejszych grupach. Do czego Cię zapraszamy? - Do refleksji nad znaczeniem regeneracji naszych wewnętrznych i zewnętrznych zasobów dla przyszłości pełnej szans, nad jej znaczeniem w różnych kontekstach i uwarunkowaniach. - Do przeglądu wiedzy o podejściu regeneratywnym i designie regeneratywnym. - Do pracy z pytaniami jak może wyglądać moje uczestnictwo w procesie regeneracji osobistej i systemowej? Jak mogę uczynić moje życie bardziej zrównoważonym i regenerującym się? Jakie praktyki mogą wspomóc realizowane przeze mnie przedsięwzięcia by były bardziej zgodne z duchem podejścia regeneratywnego i designu regeneratywnego? - Do wprowadzenia, w jaki sposób DNA Kwitnącego Biznesu jest naszą odpowiedzią na powyższe pytania. Serdecznie zapraszam do wspólnej dyskusji i podróży, Anna Bielak-Dworska


Dane kontaktowe

+48609031418

biuro@fundacjastajnia.pl

Fundacja Stajnia Pałac Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich, Fryderyka Chopina, Siemianowice Śląskie, Polska

bottom of page