top of page
image4.jpeg

PUBLIKACJE

Publikacje. Raporty. Film.

CO-DESIGN YOUR PLACE. HOW TO USE SERVICE DESIGN IN REGENERATION?

We proudly present our handbook summarising our three years project with the University of the Arts London, London College of Communication and Student innovation House from Copenhagen. You are in a good place if you need to inspire yourself with some friendly co-creative practices supporting a regenerative approach in placemaking!

Czytaj

CO-DESIGN YOUR PLACE. JAK WYKORZYSTAĆ
METODOLOGIĘ PROJEKTOWANIA USŁUG W PROCESIE REWITALIZACJI?

Jeżeli interesuje Cię wykorzystanie narzędzi projektowych w procesie angażowania społeczności do współtworzenia i regenerowania miejsc, to zdecydowanie jest materiał dla Ciebie. To obszerna publikacja podsumowująca nasze doświadczenia zebrane podczas 3-letniego projektu z University of the Arts London, London College of Communication i Student Innovation House z Kopenhagi.  W podręczniku znajdziesz: inspirujące case studies, narzędzia oraz gotowe programy warsztatów.

CO-DESIGN YOUR PLACE - “TO MULTIPLY” FRAMEWORK & TOOLKIT 

Here you can find friendly inspiration to create original activities using design methodology and process that will include young designers and local communities in the meaningful social regeneration activities in the chosen area.

ZAGADNIENIA BADAWCZE, PROJEKTOWE I EDUKACYJNE W ARCHITEKTURZE. T. 5, NOWE I ODNOWIONE PRZESTRZENIE MIEJSKIE 

Autorzy:
Kafka, Krzysztof ; Machowicz, Aleksandra ; Pancewicz, Alina ; Tofiluk, Anna ; Kleszcz, Justyna ; Podhalański, Bogusław ; Stankiewicz, Barbara ; Kurek, Adriana ; Lipok, Weronika ; Piłat, Kalina ; Skórecki, Daria ; Jakobsze, Mateusz ; Sulski, Bartosz ; Bradecki, Tomasz ; Cabaj, Marta ; Kielin, Katarzyna ; Wojnowska-Heciak, Magdalena ; Heciak, Jakub ; Pecenik, Piotr ; Arczyńska, Monika ; Pancewicz, Łukasz ; Górski, Adam ; Bielak-Dworska, Anna ; Bańczyk, Piotr ; Raszeja, Elżbieta ; Sawicki, Maksymilian ; Harat, Łukasz


Data wydania:
2019

RAPORT Z WARSZTATÓW HUMAN SMART CITIES CZ.1

Podsumowanie pierwszych warsztatów realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Pałacu Donnersmarcków "Pałac Inspiracji" w Siemianowicach Śląskich.

RAPORT Z WARSZTATÓW HUMAN SMART CITIES CZ. 2

Podsumowanie drugich warsztatów realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Pałacu Donnersmarcków "Pałac Inspiracji" w Siemianowicach Śląskich. W raporcie znajdziesz informacje dotyczące wykorzystania metody projektowania partycypacyjnego w kontekście rewitalizacji.

RAPORT Z WARSZTATÓW HUMAN SMART CITIES CZ. 3

Podsumowanie trzecich warsztatów realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Pałacu Donnersmarcków "Pałac Inspiracji" w Siemianowicach Śląskich. Podczas spotkania uczestnicy pracowali z pytaniami tj. kim jest potencjalny użytkownik usługi wsparcia procesu rewitalizacji? Jakie są jego cechy charakterystyczne? Czego poszukuje? Jakie są jego potrzeby, bolączki i poszukiwane korzyści? Jakie czynniki mają wpływ na proces rewitalizacji? Jakie trendy, bariery, ograniczenia, szanse mogą wpłynąć na usługę wsparcia rewitalizacji?

RAPORT Z WARSZTATÓW HUMAN SMART CITIES CZ. 4

Podsumowanie czwartych warsztatów realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Pałacu Donnersmarcków "Pałac Inspiracji" w Siemianowicach Śląskich. W publikacji znajdziesz informacje o tym jako wykorzystaliśmy analizę SWOT podczas warsztatów z różnymi grupami interesariuszy Pałacu. 

RAPORT Z WARSZTATÓW HUMAN SMART CITIES CZ. 5

Podsumowanie piątych warsztatów realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Pałacu Donnersmarcków "Pałac Inspiracji"
w Siemianowicach Śląskich. Podczas spotkania wykorzystano narzędzia analizy propozycji wartości. 

RAPORT Z WARSZTATÓW HUMAN SMART CITIES CZ. 6

Podsumowanie szóstych warsztatów realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Pałacu Donnersmarcków "Pałac Inspiracji" w Siemianowicach Śląskich. Podczas spotkania dokonano dalszej analizy propozycji wartości połączonej z pracą z analizą SWOT z inną grupą interesariuszy. 

ROZMOWY Z MIESZKAŃCAMI

Wywiady powstały podczas realizacji projektu Akademia Liderów Społecznych, współfinansowanego ze środków FIO.

SPOSÓB NA REWITALIZACJĘ

Niewydana publikacja pełna inspiracji, ciekawego materiału badawczego oraz sprawozdawczego.

Zaproponowane narzędzia i metody są jedynie elementem wspierającym włączanie zróżnicowanych społeczności
i interesariuszy w proces rewitalizacji. Korzystaj z nich z wyczuciem i głębokim szacunkiem dla czasu i energii, którą zaangażowani ludzie wkładają w działalność na rzecz wspólnego dobra.

wnętrza C1.JPG

PAŁACOWE HISTORIE

Dokument zatytułowany Pałacowe Historie, będący zbiorem opowieści o historii kompleksu pałacowo-parkowego w Siemianowicach Śląskich i jego rewitalizacji w reżyserii Bartka Bali zrealizowany został przez Fundację Inkubator Filmowy i studio HOLE Films.

PAŁACOWE HISTORIE KSIĄŻKA

Pałacowe Historie. Opracowanie i redakcja Sara Nowicka, Zbigniew Kadłubek.


ISBN978-83-64210-99-0

Czytaj

PAŁACOWE HISTORIE FILM

Dokument Pałacowe Historie w reżyserii Bartka Bali został zrealizowany przez Fundację Inkubator Filmowy i studio Hole Films.

bottom of page