top of page
Kopia DJI_0507.jpg

D·N·A KWITNĄCEGO BIZNESU

Zaprojektuj i sprawdź swój pomysł na biznes

IDEA PROGRAMU

DNA Kwitnącego Biznesu to program rozwojowo-projektowy łączący sesje 1:1, spotkania grupowe i pracę własną. Naszą główną ideą jest wsparcie Cię w procesie wyłaniania się Twojej drogi zawodowej łączącej cztery obszary: kochasz to, czujesz się w tym bardzo dobry, dobra (a nawet najlepszy, najlepsza), świat tego potrzebuje oraz płacą Ci za to. W ramach procesu będziesz miał, miała możliwość dogłębnie przyjrzeć się własnym zasobom, wartościom oraz potrzebom, by na ich podstawie zbudować swoje cele zawodowe, następnie przekute w przedsięwzięcie — być może projekt lub biznes, przetestowane przez Ciebie w realnym kontekście. Będziemy zachęcać Cię do poszukiwania działania, z którego będziesz dumny, dumna, a dobre samopoczucie i rosnąca energia życiowa będą wynikały z bycia w zgodzie z sobą samym. Cele, metody i narzędzia proponowane w ramach DNA Kwitnącego Biznesu zostały oparte o podejście regeneratywne popularyzowane przez Gilesa Hutchinsa i Laurę Storm, współautorów książki Regenerative Leadership, a także wartości propagowane przez Ricka Jarowa, twórcy ruchu i warsztatu Antykariery.

DJI_0255.jpg
KORZYŚCI UCZESTNICTWA

1

Indywidualne podejście

Dzięki sesjom 1:1 otrzymasz kompleksowe i indywidualne wsparcie w zakresie uczynienia Twojego pomysłu jak najbardziej realnym do wdrożenia. Rozwiniesz również swoje umiejętności i doświadczenie w zakresie wykorzystywania narzędzi projektowych i biznesowych w swojej codziennej praktyce. 

2

Społeczność i relacje

Rozwój Twojego pomysłu odbędzie się w społeczności, którą połączyły wspólne potrzeby i wartości tj. niezależność, sprawstwo, podążanie za wewnętrznym głosem czy spełnienie. W ramach programu zabezpieczyliśmy czas na budowanie relacji i sieci, które będą stanowiły naturalny ekosystem dla Ciebie i Twojego przedsięwzięcia.  

3

Minimalizacja ryzyka

Naszym celem jest wsparcie Cię w zbudowaniu nowego, kwitnącego biznesu poprzez minimalizację niepewności i ryzyk związanych z wejściem w nowe. W programie zabezpieczyliśmy czas na prototypowanie i testowanie Twojego pomysłu, by z jak największym prawdopodobieństwem sukcesu (przez Ciebie zdefiniowanym) osadzić Twój koncept w realnym kontekście.

4

Bardziej zrównoważony świat

Mianownikiem wszystkich elementów DNA Kwitnącego Biznesu jest podejście regeneratywne. Cała ścieżka Programu została zaprojektowana w sposób zwiększający świadomość wszystkich uczestników w zakresie wpływu naszych działań na otoczenie (przyrodę, Planetę).

Z CZEGO SKŁADA SIĘ PROGRAM?

DWO_2479s.jpg
DWO_3305s.jpg
DWO_1905.jpg
DWO_3406s.jpg
Kopia DJI_0435.jpg

CZTERY MIESIĄCE PROCESU PROJEKTOWO-ROZWOJOWEGO

SZEŚĆ MODUŁÓW DO PRACY WŁASNEJ

SZEŚĆ SPOTKAŃ 1:1

TRZY WARSZTATY GRUPOWE

SIEDEM MEDYTACJI PROWADZONYCH

4 MIESIĄCE PROCESU PROJEKTOWO-ROZWOJOWEGO

W trakcie czterech miesięcy moderowanego procesu będziesz miał, miała możliwość zanurzenia się w przestrzeń własnego potencjału, potrzeb i wartości. Program składa się z sześciu modułów przygotowanych do refleksji osobistej, sześciu spotkań 1:1, trzech warsztatów grupowych, a także 7 medytacji prowadzonych. Zachęcamy Cię, byś wykonał, wykonała tę pracę z uważnością na to co świat, Twoi najbliżsi i Ty sam, sama potrzebujesz w perspektywie czasowej, którą obierzesz sobie na potrzebę Twoich wewnętrznych ustaleń. Następnie nauczysz się korzystać z podstawowych metod projektowych (Service Design), wykorzystywanych zarówno w pracy 1:1 jak i podczas warsztatów grupowych (ko-kreacja), by lepiej przygotować Twoją propozycję od strony biznesowo-finansowej. Ostatnim elementem procesu jest sprawdzenie poprzez prototyp i testowanie, czy wypracowane przez Ciebie rozwiązanie spełnia Twoje wyobrażenia o pracy, którą chcesz wykonywać przez zaplanowany przez Ciebie czas. 

SZEŚĆ MODUŁÓW DO PRACY WŁASNEJ

Program został zaprojektowany w sposób zabezpieczający trzy metody rozwoju: pracę własną, pracę 1:1 oraz pracę w grupie. W ramach pracy własnej otrzymasz indywidualny dostęp do Twojej wirtualnej, interaktywnej tablicy, tzn. przestrzeni projektowej (więcej o narzędziu Miro znajdziesz tu, a także podczas pierwszego warsztatu grupowego). Tam będziesz mógł, mogła pracować z przygotowanymi przez nas materiałami prowadzącymi Cię krok po kroku przez cały proces — od momentu zanurzenia się we własne potencjały, czas projektowania, prototypowania i testowania, czy warsztaty grupowe. Każdy z sześciu modułów to autorski zestaw dobranych dla Ciebie ćwiczeń, precyzyjnie opisanych i dających możliwość  pracy w wygodnym dla Ciebie momencie. Aby zobaczyć, jak wygląda przykładowy moduł rozwojowo-projektowy, dedykowany pracy własnej, kliknij tu. 

SZEŚĆ SPOTKAŃ 1:1

Spotkania 1:1 to 90 minut indywidualnej pracy z ekspertami i ekspertkami dedykowane Twojemu przedsięwzięciu. Tematy spotkań nawiązują do sześciu modułów, do których dostęp otrzymasz w ramach programu. Spotkania mają charakter rozwojowo-projektowy, sięgający z jednej strony do potencjałów wewnętrznych (talenty, predyspozycje, zainteresowania) i zewnętrznych (ekosystem), z drugiej strony do procesu projektowego opartego o metody i narzędzia myślenia projektowego. W trakcie programu będziesz miał, miała możliwość zasilenia swojego wewnętrznego świata energią płynącą ze spokojnego uspójniania tego co dla Ciebie ważne i możliwe, po to by w trakcie procesu mógł wyłonić się Twój pomysł osadzony i przetestowany w realnym kontekście. 

TRZY WARSZTATY GRUPOWE

W trakcie czterech miesięcy programu zaplanowaliśmy dla Ciebie trzy warsztaty grupowe. Pierwszy dedykowany integracji i stworzeniu przyjaznego środowiska do rozwoju, współpracy i wsparcia się wzajemnego grupy. Drugi będzie warsztatem ko-kreacji, podczas którego otrzymasz moc inspiracji do rozwoju własnego przedsięwzięcia. Trzeci warsztat został zaplanowany w charakterze przestrzeni testowania projektów wypracowanych przez uczestników programu. Warsztaty grupowe cechują się inną dynamiką niż spotkania 1:1 i tak jak podczas spotkań indywidualnych będziemy koncentrować się na szczegółach Twoich propozycji, tak spotkania grupowe dadzą Ci wgląd w inne perspektywy i mądrość płynącą z bogactwa różnych doświadczeń uczestniczących w spotkaniu osób.

SIEDEM MEDYTACJI PROWADZONYCH

W co drugi poniedziałek chcemy Cię zaprosić do uczestnictwa w 30-minutowych medytacjach prowadzonych, czyli praktykach o charakterze relaksacyjnym, w których będziesz głosowo prowadzony, prowadzona przez metody wspierające Cię w odkrywaniu swojej wewnętrznej siły do urzeczywistnienia Twojej idei.

Kopia DJI_0475.jpg

REGENERATYWNE PODEJŚCIE DO BIZNESU

W dzisiejszych czasach łatwo jest sobie wyobrazić lub doświadczyć czym jest "brutalny kapitalizm", niesprawiedliwość społeczna, kryzys klimatyczny, zanieczyszczenie środowiska czy niska jakość życia. Niestety NIE równie łatwo jesteśmy sobie w stanie wyobrazić piękną, obfitą, pełną możliwości i szans przyszłość. W jaki sposób możemy dołączyć do ruchu ludzi działających na rzecz lepszej teraźniejszości 
i przyszłości, w której wartość życia, zdrowia, relacji oraz rozwoju, a także przepływu kapitału partnersko współistnieją ze sobą i mają się po prostu dobrze? 

Program DNA Kwitnącego Biznesu jest naszą odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest wsparcie zdrowej przedsiębiorczości, dzięki której ludzie mogą doświadczyć poczucia spełnienia, dobrych relacji czy satysfakcji finansowej, przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na Planetę.

HARMONOGRAM

OVERVIEW final.jpg

PODRÓŻ DO TWOJEGO D·N·A

Poznaj sześć modułów tematycznych, które będą Ci towarzyszyły w podróży do Twojej wymarzonej pracy łączącej Twoje cele osobiste,  ludzi, dbałość o planetę oraz zyski.

Kopia DJI_0300.jpg

MODUŁ 1: POWRÓT DO SIEBIE I DBAŁOŚĆ O ŻYCIE WEWNĘTRZNE

Jakość Twojego działania jest taka jak jakość Twojego wewnętrznego pejzażu.

- Laura Storm, współautorka książki Regenerative Leadership

Moduł 1 to czas dedykowany podróży w głąb siebie. Dzięki zaproponowanym doświadczeniom i pytaniom pogłębisz świadomość własnych wartości, celów, fascynacji i talentów. Przyjrzysz się doświadczeniom w swoim życiu, które dodawały Ci energii i tym które odbierały Ci chęć wstawania z łóżka. To czas na pytania i pracę, które pomogą Ci uzmysłowić sobie co kochasz, co robisz naprawdę dobrze i w czym chcesz rozwijać swoje mistrzostwo. Rozpoczniesz również obserwację Twoich własnych praktyk regeneracyjnych, które będą Cię wspierać w procesie dbania o siebie i swoją energię, oraz higienę aktualnej i przyszłej pracy.

Kopia DJI_0552.jpg

MODUŁ 2: ŚWIAT ZEWNĘTRZNY I TWÓJ EKOSYSTEM

Jeśli to, co robisz przez cały dzień, nie daje Ci poczucia, że dobrze karmisz duszę — zarówno swoją duszę, jak
i duszę świata — to znaczy, że czas coś przedsięwziąć.

- Rick Jarow, autor książki Antykariera. W poszukiwaniu pracy życia 

Moduł 2 został zaprojektowany z myślą, by z jednej strony kontynuować refleksję związaną z Twoim życiem wewnętrznym,
a z drugiej powoli otwierać się na wielość perspektyw świata zewnętrznego. Jak brzmi Ci zdanie słynnego malarza Gustava Klimta "Każdy portret to autoportret"? W tej części będziesz pracował, pracowała m.in. z tą metaforą, przyglądając się relacjom pomiędzy światem wewnętrznym i zewnętrznym. Rozpoczniesz również obserwację i opis Twojego ekosystemu, jednocześnie przyglądając się siłom i intensywnościom występujących w nim relacji.

Kopia DJI_0435.jpg

MODUŁ 3: GODNE I ZDROWE ZARABIANIE

Zawsze zostawiaj sobie w życiu dość czasu, by robić to, co cię uszczęśliwia, zaspokaja czy choćby cieszy. Ma to

większy wpływ na naszą ekonomiczną pomyślność niż jakikolwiek inny czynnik.

- Paul Hawken, pisarz, ekolog, przedsiębiorca

Praca z wewnętrznymi i zewnętrznymi zasobami jest przygotowaniem do tego, żebyś z większą świadomością mógł, mogła osadzić się temacie Twoich oczekiwań finansowych i możliwości zaangażowania czasowego w nowe przedsięwzięcie. Moduł 3 został dedykowany tematowi pieniędzy — związanych z nimi przekonań, obaw czy nadziei. To ważny moment, który może ujawnić potencjalne blokady, a także szanse czy oczekiwania, które warto nazwać po imieniu. Jednocześnie w programie zabezpieczyliśmy czas na to, byś mógł, mogła zapoznać się z podstawowym nazewnictwem i mechanizmami finansowymi występującymi w przedsięwzięciach o charakterze biznesowym.

Kopia DJI_0211.jpg

MODUŁ 4: TWOJA PROPOZYCJA WARTOŚCI

Nie pytaj, czego świat potrzebuje. Pytaj, co czyni cię pełnym życia i rób to. Ponieważ tym, czego świat potrzebuje ,są ludzie pełni życia. 

- Howard Thurman, pisarz, filozof, teolog, pedagog 
i lider praw obywatelskich

Moduł 4 to pytania, doświadczenia i ćwiczenia zorganizowane wokoło tematu Twojej wyjątkowej i jedynej propozycji wartości. To część,
w której zbliżysz do siebie kierunek Twojego życia z odkrytymi
i nazwanymi zasobami, a także wartościami, potrzebami
i oczekiwaniami. To czas, w którym będziesz projektować i testować dopasowanie Twojej oferty do tego "co świat potrzebuje", "co jest zgodne z potrzebami natury", z jednoczesny, zapytaniem o możliwości finansowania przedsięwzięcia zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami (moduł 3). Podkreślmy, że proces odkrywania swojego DNA Kwitnącego Biznesu, może przebiegać w sposób chaotyczny i nieprzewidywalny. Dlatego w programie zabezpieczyliśmy czas na pracę, która da Ci możliwość weryfikacji swoich założeń w bezpiecznej grupie oraz nauczymy Cię wykorzystywać narzędzia projektowe do zmniejszania ryzyka niedopasowania oferty do potrzeb Twoich odbiorców.

Kopia DJI_0498.jpg

MODUŁ 5: PROTOTYPOWANIE, CZYLI MÓWIĘ - SPRAWDZAM

Życie kurczy się lub rozszerza, proporcjonalnie do czyjejś odwagi.

- Anaïs Nin

Budowanie propozycji wartości (moduł 4) jest wprowadzeniem do szerszego przyjrzenia się Twojej ofercie w kontekście całej usługi. Nawet jeżeli Twoje marzenie jest silnie związane z produktem (rękodzieło, gastronomia itp.), cała magia polega na unikalnym doświadczeniu Twoich klientów, które
w tej części chcemy Ci pomóc zaprojektować. W module 5 wykorzystamy szereg narzędzi projektowych, które umożliwią Ci bezpieczne sprawdzenie Twojej oferty, zostawiając przestrzeń na korekty, zmiany i doprecyzowania. Podkreślmy, cały proces ułożony jest w taki sposób, aby zabezpieczać i poszukiwać synergii Twoich celów i wartości, tego czego świat i planeta potrzebują, a także oczekiwanych i pożądanych profitów finansowych.

Kopia DJI_0315.jpg

MODUŁ 6: ROZWÓJ POPRZEZ DOŚWIADCZENIE

Człowiek niczego nie uczy się inaczej, jak poprzez przechodzenie od znanego do nieznanego.
- Claude Bernard

Choć każda podróż, jak każdy projekt czy przedsięwzięcie, ma swój koniec, ostatecznie liczy się droga sama w sobie, a także nawiązane relacje, zdobyte umiejętności czy doświadczenia oraz zmiana, której doświadczyłeś, doświadczyłaś. Moduł 6 został przygotowany w charakterze sesji tzw. retrospektywnej. Jest to czas dedykowany podsumowaniu całego procesu, refleksji dotyczącej zdobytych umiejętności i przeżytych doświadczeń oraz zaplanowaniu kolejnych kroków, które podejmiesz, żeby osadzić i kontynuować Twoje nowe przedsięwzięcie w swoim życiu. 

INWESTYCJA

Wybierz dla siebie dogodną propozycję płatności

1 RATA

5600 zł brutto

4 RATY

1500 zł brutto

ILOŚĆ RAT DOPASOWANA DO TWOICH POTRZEB

KUPON -30 % DLA
III SEKTORA I MAM WRACAJĄCYCH NA RYNEK PRACY

Aby otrzymać kupon,

napisz do nas

Jako Fundacja Stajnia możemy wystawić Ci fakturę.

POZNAJ GŁÓWNĄ FACYLITATORKĘ PROGRAMU

DWO_1798_edited.jpg

ANNA BIELAK-DWORSKA

Założycielka Stajni, prowadząca program DNA kwitnącego biznesu

Przedsiębiorczyni społeczna, innowatorka, edukatorka.  Od ponad 10-lat działa na pograniczu sektorów biznesowego, samorządowego i od 2017 roku pozarządowego. Jej zainteresowania i kompetencje skoncentrowane są wokoło obszarów tematycznych tj. design thinking, service design, projektowanie inkluzywne i partycypacyjne, projektowanie zrównoważone i regeneratywne, zarządzanie zespołami projektowymi. Jest certyfikowanym coachem i trenerem.

 

Współautorka i realizatorka licznych programów rozwojowych i edukacyjnych, w tym m.in.
„Akademia Liderów Społecznych” czy laboratorium rewitalizacji „ReviLAB”. Jest autorką i liderem merytorycznym międzynarodowej konferencji i warsztatów service design sprint „Co-
design your P(a)lace oraz programu edukacyjno-projektowego dla młodych profesjonalistów
Co-design Your Place i Summer Volunteer Programme. 


Ekspertka Instytutu Biznesu Rodzinnego oraz mentorka The Industry Mentoring Program na
London College of Communication, University of the Arts in London. Współautorka publikacji
“Co-design Your Place. How to use service design in regeneration”.

Uczestniczka warsztatów "Finding the work you love" z Rickiem Jarowem, które wyewoluowały w osobistą pracę rozwojową, kontynuowaną przy przewodnictwie Ricka do dziś. Uczestniczka Regenerators Academy 2021-2022. Jest to program rozwojowy dla liderów, prowadzony przez pionierkę ruchu Laurę Storm, dedykowany transformacji osobistej i systemowej w kierunku przyszłości pełnej szans.

Mama, żona, siostra, przyjaciółka. Miłośniczka koni, była reprezentantka Polski w dyscyplinie ujeżdżenia na Mistrzostwach Europy i licznych międzynarodowych imprezach sportowych. Aktualnie miłuje się w spacerach stępem do lasu, rodzinnym zwiedzaniu Szwecji i pracy na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości.  

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI? MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS, A UMÓWIMY SIĘ NA ROZMOWĘ TELEFONICZNĄ

Dziękujemy za przesłanie!

Kopia DJI_0507.jpg
bottom of page