top of page
DWO_1905.jpg

CO ROBIMY?

Regeneracja. Projektowanie. Społeczność. Rozwój.

HOLISTYCZNIE WSPIERAMY REWITALIZACJĘ

Holistycznie wspieramy rewitalizację Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich, angażując się na wielu poziomach w regenerację całego ekosystemu tego wyjątkowego miejsca. Pracujemy ze społecznością i dla społeczności, dzięki której i z którą  możemy zgłębiać nasze doświadczenia w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań dedykowanych specyfice obszarów rewitalizowanych. W proponowanym przez nas podejściu czerpiemy z dziedzin takich jak regeneratywny i spekulatywny design, projektowanie inkluzywne i partycypacyjne, a także uczenie się przez doświadczenie, testowanie oraz informacje zwrotne. 

DZIAŁAMY NA RZECZ 

AGENDY 2030

Mamy przekonanie, że najwięcej wnosimy do naszej przestrzeni oddziaływania, dzięki sukcesywnie budowanej współpracy z krajowymi i zagranicznymi uczelniami, środowiskiem naukowym i studenckim oraz lokalną społecznością czy samorządem. Od 2017 roku podejmujemy inicjatywy, by wspólnie dyskutować i wypracowywać najlepsze praktyki dla rewitalizacji, wpisującej się w Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności. Wierzymy, że podejmowane przez nas działania, nie tylko na Pałacu, przyczynią się do rosnącej świadomość umiejętności niezbędnych do zdrowej transformacji naszego otoczenia w kierunku bardziej "zrównoważonego".

TOWARZYSZYMY W ROZWOJU

Z oddaniem wspieramy liderów i liderki, przedsiębiorców i przedsiębiorczynie oraz projektantów i projektantki w rozwoju osobistym i zawodowym, wierząc, że w mikro i małej przedsiębiorczości oraz silnym sektorze pozarządowym drzemie największy potencjał do zmiany świata w kierunku przyszłości pełnej szans. Aby utrzymać ten azymut, potrzebujemy ludzi nie tylko z wizją i kompetencjami do podążania w wyznaczonym kierunku, ale również wspierających społeczności i ciągłej refleksji nad możliwościami regeneracji energii osobistej, systemowej i planety. 

BUDUJEMY SPOŁECZNOŚĆ

Budujemy społeczność nie tylko zorganizowaną wokoło Pałacu i jego historii, ale również zależy nam na szerszym spojrzeniu na procesy regeneracyjne — z perspektywy osobistej, systemowej i całej planety. Łączymy osoby, którym bliskie jest myślenie o miejscach jako przestrzeni wspólnej i jednoczącej nas wokoło wartości takich jak: zdrowie i zdrowe relacje, umiłowanie przyrody,  uszanowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego, a także twórczość i kreacja doświadczana jako proces uwspólniony i kolektywny.

DJI_0173.jpg

COŚ WIĘCEJ NIŻ REWITALIZACJA

A gdyby tak więcej w rewitalizacji było regeneracji?

Wraz z zaangażowanymi ekspertami z całego świata poszukujemy odpowiedzi na pytanie jak sprawić, żeby w projektach rewitalizacyjnych było więcej życia, oddolnej inicjatywy i radości ze współpracy.

 

Zobacz, jak odpowiadaliśmy na to wyzwanie w ostatnich latach.

POZNAJ CO ROBIMY

WSPARCIE REGENERACJI MIEJSC I LUDZI

Od 2017 roku współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi uczelniami, projektantami, studentami, ekspertami, badaczami, a także lokalną społecznością oraz samorządami w zakresie rewitalizacji Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich. 

 

Jednocześnie jesteśmy otwarci na nowe wyzwania! Realizujesz działania zorganizowane wokoło rewitalizacji? Potrzebujesz wsparcia? Napisz do nas.

Image from iOS.jpg

PROGRAMY ROZWOJOWO-PROJEKTOWE

Aktualnie realizujemy DNA Kwitnącego Biznesu

Od 2018 roku realizujemy kompleksowe programy rozwojowo-projektowe, dedykowane osobom chcącym pogłębiać swoją samoświadomość, a także kompetencje liderskie i projektowe w zakresie wdrażania zmian, które chcemy widzieć w świecie pełnym szans. W naszym podejściu łączymy wiedzę oraz sprawdzone praktyki w zakresie budowania potencjału liderskiego, z praktycznymi aspektami ich wykorzystania. Zapoznaj się z naszymi projektami archiwalnymi tj. Akademią Liderów SpołecznychCo-design Your P(a)lace oraz Co-design Your Place, a także najnowszymi przedsięwzięciami — DNA Kwitnącego Biznesu.

DWO_2479s.jpg

PROJEKTOWANIE ROZWIĄZAŃ

Dla wybranych klientów, którym bliskie jest podejście łączące dobro osobiste (personal), wspólne (people), planety (planet) i profitu (profit) świadczymy usługi w zakresie projektowania usług i dedykowanych rozwiązań. W tym celu wykorzystujemy zróżnicowane metody i narzędzia, w tym m.in. badania, pracę osobistą z liderami zespołów, warsztatową pracę grupową czy sprinty projektowe (sesje typu co-design)

Co-design your palace was an incredible experience. Working inside the building, still under construction, that we were prototyping services for, was in itself of great value. A number of interventions and expert conferences, on and offsite, allowed us to capture local expertise and historical knowledge in spite of a tight schedule. This provided important context that inspired, educated and empowered us in our discovery and design journey. I specially enjoyed the opportunity to work with students form a different post-graduate discipline and the interactions and outcomes this collaboration provided

A Student from MA Service Design, LCC

DWO_2567s.jpg

SPRINTY PROJEKTOWE

5-dniowy warsztat projektowy dedykowany konkretnemu wyzwaniu zidentyfikowanemu przez organizację. Na sprint najczęściej składa się min. 30 godzin pracy zespołowej połączonej z przerwami i posiłkami, zaangażowanie interdyscyplinarnego zespół, który ma różne wglądy i perspektywy na wybrany temat, proces projektowy obejmujący w uproszczeniu czas odkrywania kontekstów, definiowania problemu, rozwoju rozwiązania i jego prototypowanie wraz z testowaniem.

Dla mnie (sprint projektowy) ten czas był bardzo cenny m.in. ze względu na możliwość zastosowania w praktyce Design Thinkingu, możliwości pracy w międzynarodowym zespole, zarządzania kryzysami, dochodzenia do wspólnych rozwiązań, prowadzenia dyskusji i wypracowywania rozwiązań w wielokulturowym środowisku, gdzie ogromną wartością jest odmienne postrzeganie świata, zbiór doświadczeń niedostępny w środowisku monokulturowym. Mogę z czystym sumieniem polecić udział w tego typu projekcie, każdemu, kto ma taką możliwość.

Piotr Cieluchowski

DWO_3406s.jpg

SZKOLENIA I WARSZTATY

Aktualnie prowadzimy szkolenia i warsztaty w zakresie projektowania usług (Service Design) i myślenia projektowego (Design Thinking). Jeżeli interesuje Cię konkretne zagadnienie lub termin, zapraszamy do zakładki oferta.

W imieniu Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS  zaświadczam, że Fundacja Stajnia realizowała dla nas w latach 2020 – 2022 usługi szkoleniowe. Przedstawiciele Fundacji prowadzili
warsztaty z zakresu projektowania innowacji społecznych w oparciu o metodykę Service Design. Warsztaty odbywały się w formule stacjonarnej oraz on-line. Usługi świadczone przez Fundację Stajnia cechowały: wysoka jakość, zaangażowanie, rzetelność i troska o potrzeby uczestników. Sposób prowadzenia warsztatów przez trenerów, ich kontakt z grupą oraz przygotowanie zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników. Rekomendujemy Fundację Stajnia jako rzetelnego wykonawcę usług szkoleniowych.

Katarzyna Weideman, Członek Zarządu CRIS

DWO_3444s.jpg

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Jesteśmy otwarci na merytoryczną współpracę w obszarach tematycznych tj. #rewitalizacja, #placemaking, #projektowanieusług, #servicedesign, #designthuinking, #regeneracja, #zrównoważonatransformacja, #zrównoważonyrozwój, #innowacjespołeczne. Mamy doświadczenia w realizacji międzynarodowych projektów strategicznych w ramach Erasmus+, krajowych tj. FIO, czy regionalnych realizowanych z EFS. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami, napisz do nas z krótkim przedstawieniem tematu i Twoich potrzeb względem naszej organizacji. 

DWO_8218.jpg

BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI

Budujemy społeczność nie tylko zorganizowaną wokoło Pałacu i jego historii, ale również zależy nam na szerszym spojrzeniu na procesy regeneracyjne — z perspektywy osobistej, systemowej i całej planety. Łączymy osoby, którym bliskie jest myślenie o miejscach jako przestrzeni wspólnej i jednoczącej nas wokoło wartości takich jak: zdrowie i zdrowe relacje, umiłowanie przyrody,  uszanowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego, a także twórczość i kreacja doświadczana jako proces uwspólniony i kolektywny.

DWO_7956.jpg

WIZYTY STUDYJNE

Dla osób i organizacji zainteresowanych specyfiką obszarów rewitalizowanych organizujemy wizyty studyjne na Pałacu, mające na celu przybliżyć nasze podejście do uspołecznionej rewitalizacji z wykorzystaniem metod projektowych. Z radością dzielimy się naszym doświadczeniem i narzędziami, także więcej informacji znajdziesz w zakładce publikacje. Jeżeli interesuje Cię takie spotkanie w formie spaceru połączonego z prelekcją i warsztatami — napisz do nas

DWO_7889.jpg

PUBLIKACJE

Z radością dzielimy się naszymi doświadczeniami, dlatego tym bardziej zapraszamy Cię do zakładki publikacje, gdzie znajdziesz wszystkie dotychczas wypracowane przez nas materiały. 

.

DWO_4059.jpg

WYSTĄPIENIA

Z przyjemnością dzielimy się naszymi doświadczeniami w zakresie tematów tj. #rewitalizacja, #placemaking, #projektowanieusług, #servicedesign, #designthuinking, #regeneracja, #zrównoważonatransformacja, #zrównoważonyrozwój, #innowacjespołeczne. Jeżeli poszukujesz prelegenta, prelegentki w obszarze naszej specjalizacji, z chęcią przygotujemy dedykowane wystąpienie w wybranej tematyce. Mamy doświadczenia prowadzenia prelekcji lub udziału w panelach dyskusyjnych m.in. podczas Światowego Forum Miejskiego WUF-11, Multikonferencji Dream Silesia czy Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych. 

.

DWO_1747s.jpg

ARCHIWALNE PROJEKTY I WYDARZENIA

DWO_4179s.jpg

PROFRESJONALIZUJEMY FUNDACJĘ STAJNIA

DWO_1025.jpg

TWÓRCZA BURZA W PAŁACU

Image from iOS (2).jpg

PIKNIK PAŁACOWY U DONNERSMARCKÓW

DWO_7900.jpg

DNI OTWARTE

Akademia Liderów Społecznych.jpg

ZAKOCHAJ SIĘ W PROJEKTACH SPOŁECZNYCH! MIĘDZYSEKTOROWA RANDKA W PAŁACU INSPIRACJI

72388952_408544796518067_1239249372298870784_o.jpg

KONFERENCJA POPULARNO-NAUKOWA "PRZESZŁOŚĆ - PRZYSZŁOŚCI. HISTORIA MÓWIONA JAKO ELEMENT DZIEDZICTWA"

DWO_0370.jpg

WERNISAŻ WYSTAWY "PAŁACOWE HISTORIE"

DWO_6295.jpg

SENIORALIA

DWO_0057.jpg

PAŁACOWY POKAZ MODY

84087217_588368651995793_1113027546259128320_o.jpg

SPACERY PO PAŁACU

To tylko niektóre z wielu działań, które wykonujemy na rzecz regeneracji miejsc, społeczności i relacji międzyludzkich. Jeżeli zainteresowało Cię coś szczególnego lub chciałbyś, chciałabyś dopytać o szczegóły, skontaktuj się z nami.

bottom of page